DARUJTE KREV nebo její složky

DARUJTE KREV nebo její složky

Proč darovat krev?

Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce "vstupuje" do léčby nemocného a umožňuje tak zachránit ohrožený život.

Transfuze krve či jejích složek je potřeba nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závažných onemocnění (leukémie, krvácivé poruchy, onemocnění jater, ledvin.)

Proto, aby transfuze byla bezpečná, je nutno se zamyslet nad výživou, životním stylem a prevencí možných chorob dárce. Bezpečnost transfuze začíná právě u nás, dárců krve.

Darujte krev bezplatně!!. Pokud dárce není motivován finančním prospěchem, nemá důvod zatajovat údaje o svém zdravotním stavu (např. rizikový způsob života).

Kdy začít?

Rozhodnutí - chci být dárcem, musí udělat každý sám. Právě dnes můžete udělat ten první krok.

Výhody pro dárce krve • Kontrola Vašeho zdravotního stavu
       Jedna z velkých výhod dárcovství krve je podrobné vyšetření krve dárce při
       každém odběru. Pokud zjistí nějakou odchylku ve Vaší krvi, okamžitě budete
       informováni. Tato finančně nákladná pravidelná laboratorní kontrola
       zdravotního stavu je pro dárce krve bezplatná.

 • Pracovní volno po odběru
       Podle zákona č.262/2006 Sb, zákoníku práce, má dárce nárok na pracovní
       volno na cestu k odběru, vlastní odběr, cestu zpět a zotavenou po odběru,
       pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin. Dárci
       náleží odměna s náhradou mzdy (ve výši 100% průměrné mzdy). Pokud odběr
       není proveden, náleží dárci toto volno jen na celou strávenou dobu na
       transfúzní stanici.

 • Odpočet za základu daně
       Novela zák. č. 254/2017 Sb., kterou se změnil zák. 586/1992, upravila
       částku, kterou si může poplatník odečíst od základu daně za odběr
       krve/krevní složky na 3000 Kč. Úprava je platná již pro odběry od 1. 1.
       2017.
 •