Jeden život

Pohladiť chcem Tvoje vlasy,

jak jemné páperie ich v prstoch

 preberať.

Naberiem si a do svetla sa

budem cez ne pozerať.


Uvidím jak speltené sú,

jeden cez druhý a naopak.

Jak sa krútia, vlnia, plazia,

stáčajú sa kadejak.


Pobozkať chcem Tvoje viečka

a niečo krásne do nich pošepnúť.

Trebarz i to, že okrem Teba,

na celý svet chcem zabudnúť.


Pozerať sa Ti chcem na pery

a svoje k nim chcem nakloniť.

Dýchať s Tebou,

nádych - výdych,

proste jeden život s tebou žiť!