Shrnutí

Možná právě teď očekáváte, že vám budu psát a doporučovat, co máte udělat. Pokud tomu tak skutečně je, tak vás asi zklamu. Nikdo totiž nemá právo druhému říkat, jak a co má dělat. Nemám na to právo ani já, pokud se mně přímo nezeptáte (no to není tento případ) a proto jediné co můžu udělat je:


"Vyzvat vás, abyste odpovědnost za své peníze opět vzali do vlastních rukou!"


  • Zajímejte se o své peníze a o to co se s nimi děje
  • Zjišťujte, pátrejte, hledejte a informujte se, kdo je ten, komu svěříte své úspory.
  • Dejte najevo svůj nesouhlas, pokud si myslíte, že je na vás páchána křivda a to třeba i změnou svého chování, pokud nebudete vyslyšeni.
  • Experimentujte a na vlastní zkušenosti dospějte k tomu, co je pro vás nejvýhodnější.
  • Zapisujte si veškeré své výdaje a zjistíte, kde je možné ušetřit (vězte, že vždy je kde)
  • Udělejte všechno proto, abyste si nemuseli půjčit.

TO VŠECHO OVŠEM ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JSTE SE SVOU FINANČNÍ SITUACÍ NESPOKOJENI A
NELÍBÍ SE VÁM, JAK SE K VÁM FINANČNÍ INSTITUCE CHOVAJÍ!!!
 


VEZMĚTE ODPOVĚDNOST ZA SVÉ FINANCE DO VLASTNÍCH RUKOU A   ZÍSKEJTE NEZÁVISLOST A SVOBODU!!! 


"Vzdálenost není těžká, těžký je jenom první krok!"

                                                                                                                                                             (přísloví)