I muži mají duši

Pomozte!

Koupí knihy příspějete celou částkou na konto pomoci. Více na Naději všem

Psali o nás

Sféra Červenec - Srpen 2018

Další článek o Kranio-sakrální biodynamice

Sféra Listopad - Prosinec 2017

www.diochi.cz/zdravi-a-krasa/rozhovor-s-adinou-debreceni-kraniosakralni-terapie-aneb-zazijte-dynamicky-klid

Jdeme příkladem

Pomozte a darujte krev!

Velké dík všem Vám, kteří se k nám připojí a darují krev!!!

DARUJTE KREV nebo její složky

Proč darovat krev?Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit....